สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการจัดหางาน364,078.31262,118.0028.0 %ผ่าน3,131.012,100.2032.9 %ผ่าน
รวม 364,078 262,118 28.01 % ผ่าน 3,131 2,100 32.92 % ผ่าน