สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน143,533.0699,953.0030.4 %ผ่าน1,897.4176.0096.0 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ9,516.346,430.0132.4 %ผ่าน1,135.40112.4590.1 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร31,661.116,269.3480.2 %ผ่าน1,896.7999.7594.7 %ผ่าน
รวม 184,711 112,652 39.01 % ผ่าน 4,930 288 94.15 % ผ่าน