สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน108,019.52110,000.00-1.8 %ไม่ผ่าน2,005.261,719.8014.2 %ไม่ผ่าน
รวม 108,020 110,000 -1.83 % ไม่ผ่าน 2,005 1,720 14.24 % ไม่ผ่าน