สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)747,497.56481,818.0035.5 %ผ่าน10,503.423,031.2071.1 %ผ่าน
รวม 747,498 481,818 35.54 % ผ่าน 10,503 3,031 71.14 % ผ่าน