สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการศาสนา 59,909.8031,600.0047.3 %ผ่าน1,030.06665.0035.4 %ผ่าน
รวม 59,910 31,600 47.25 % ผ่าน 1,030 665 35.44 % ผ่าน