สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศิลปากร 73,679.14123,466.00-67.6 %ไม่ผ่าน1,030.06660.0035.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,244.522,511.8975.5 %ผ่าน482.4041.9991.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,303.13154.0097.1 %ผ่าน118.540.9599.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก10,916.2212,591.00-15.3 %ไม่ผ่าน435.12108.0075.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,901.578,047.0018.7 %ไม่ผ่าน939.2223.9097.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น17,481.677,229.8458.6 %ผ่าน429.8255.4587.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,618.32959.0693.4 %ผ่าน433.8057.3486.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา21,125.9825,351.08-20.0 %ไม่ผ่าน501.1396.0180.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี9,076.182,176.4276.0 %ผ่าน294.1419.0093.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,098.444,569.0054.8 %ผ่าน569.2967.7888.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่16,594.2714,764.0011.0 %ไม่ผ่าน2,259.2475.7296.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,273.18812.0088.8 %ผ่าน1,146.4572.5893.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง12,000.987,332.9238.9 %ผ่าน462.1756.8487.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช12,860.897,326.0043.0 %ผ่าน905.5528.4596.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน16,175.682,276.4985.9 %ผ่าน1,636.1179.4795.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า10,600.1811,922.00-12.5 %ไม่ผ่าน1,278.77157.0287.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง22,556.7419,332.0014.3 %ไม่ผ่าน1,367.90142.5089.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,984.403,359.0066.4 %ผ่าน247.5161.5875.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร45,558.73195,424.00-328.9 %ไม่ผ่าน1,524.13123.5091.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี33,484.2510,907.5167.4 %ผ่าน978.45344.1564.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,227.194,141.0055.1 %ผ่าน259.3535.4186.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,976.381,599.4684.0 %ผ่าน718.620.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,194.033,516.0061.8 %ผ่าน561.4155.6590.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย17,190.696,931.9359.7 %ผ่าน633.76218.8565.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,663.54620.0090.7 %ผ่าน92.7145.6050.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด12,225.059,120.0025.4 %ผ่าน1,974.6796.4795.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,418.222,535.0077.8 %ผ่าน408.0458.5085.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,910.4823,878.00-60.1 %ไม่ผ่าน2,866.92143.5595.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,725.192,918.0072.8 %ผ่าน269.469.0096.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,249.841,833.2185.0 %ผ่าน380.1628.5392.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,775.022,194.0267.6 %ผ่าน131.1628.4178.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์18,545.0317,290.006.8 %ไม่ผ่าน2,602.6627.0099.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี13,865.1918,166.00-31.0 %ไม่ผ่าน265.8942.1684.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์12,571.383,440.1372.6 %ผ่าน1,243.31250.6279.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,547.026,789.1235.6 %ผ่าน441.4511.1097.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป16,567.0136,204.00-118.5 %ไม่ผ่าน28,770.2557.0099.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,509.55422.0094.4 %ผ่าน244.80109.3555.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี12,430.153,288.4873.5 %ผ่าน2,288.4557.0097.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,888.3013,250.5011.0 %ไม่ผ่าน796.36125.5084.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,907.684,723.2063.4 %ผ่าน856.22100.7088.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี10,361.391,326.8287.2 %ผ่าน196.800.9599.5 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,782.4620,245.81-87.8 %ไม่ผ่าน550.23114.0079.3 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,595.866,340.0026.2 %ผ่าน468.2814.2996.9 %ผ่าน
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,743.6212,960.00-67.4 %ไม่ผ่าน5,319.750.90100.0 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,330.601,950.0469.2 %ผ่าน670.090.9099.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,750.191,900.0071.9 %ผ่าน5,332.8374.7498.6 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี4,892.483,186.0134.9 %ผ่าน575.630.9599.8 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช16,963.7055,710.00-228.4 %ไม่ผ่าน631.0381.0087.2 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,224.503,993.5035.8 %ผ่าน193.8021.6488.8 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,523.147,040.0026.1 %ผ่าน1,217.180.9599.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา8,726.472,311.0073.5 %ผ่าน777.61129.8483.3 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,010.712,864.0059.1 %ผ่าน1,152.5242.7696.3 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา8,597.161,409.2283.6 %ผ่าน318.0914.0895.6 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,888.903,090.5555.1 %ผ่าน9,511.6228.3699.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,503.901,050.0058.1 %ผ่าน56,559.3170.9699.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,263.602,000.0068.1 %ผ่าน187.980.9599.5 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,342.09769.2067.2 %ผ่าน18,648.8170.4599.6 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา5,567.593,184.0042.8 %ผ่าน715.1728.5096.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,824.143,772.00-106.8 %ไม่ผ่าน17,096.7164.8099.6 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,301.101,922.0016.5 %ไม่ผ่าน19,169.6250.4599.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,072.092,560.00-23.5 %ไม่ผ่าน8,712.460.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,081.26801.7286.8 %ผ่าน347.7334.0790.2 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,597.782,399.04-50.1 %ไม่ผ่าน34,538.540.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,307.353,093.1962.8 %ผ่าน1,239.3666.0494.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,911.653,696.00-26.9 %ไม่ผ่าน23,419.0132.6999.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,977.007,723.03-94.2 %ไม่ผ่าน7,111.1183.3198.8 %ผ่าน
รวม 775,062 780,668 -0.72 % ไม่ผ่าน 277,507 4,803 98.27 % ผ่าน