สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม385,145.5943,000.0088.8 %ผ่าน7,910.381,126.7585.8 %ผ่าน
รวม 385,146 43,000 88.84 % ผ่าน 7,910 1,127 85.76 % ผ่าน