สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ147,510.88318,000.00-115.6 %ไม่ผ่าน2,176.03925.4857.5 %ผ่าน
รวม 147,511 318,000 -115.58 % ไม่ผ่าน 2,176 925 57.47 % ผ่าน