สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ121,732.41173,000.00-42.1 %ไม่ผ่าน1,791.80464.1074.1 %ผ่าน
รวม 121,732 173,000 -42.11 % ไม่ผ่าน 1,792 464 74.10 % ผ่าน