สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี135,324.16102,194.0024.5 %ผ่าน1,609.791,270.0021.1 %ผ่าน
รวม 135,324 102,194 24.48 % ผ่าน 1,610 1,270 21.11 % ผ่าน