สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ213,970.30323,246.00-51.1 %ไม่ผ่าน3,627.60409.7788.7 %ผ่าน
รวม 213,970 323,246 -51.07 % ไม่ผ่าน 3,628 410 88.70 % ผ่าน