สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา68,556.5947,000.0031.4 %ผ่าน1,322.17205.5184.5 %ผ่าน
รวม 68,557 47,000 31.44 % ผ่าน 1,322 206 84.46 % ผ่าน