สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน292,666.69360,286.50-23.1 %ไม่ผ่าน5,220.72633.8087.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร15,432.3515,718.00-1.9 %ไม่ผ่าน506.54149.8270.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2ไม่ครบ15,222.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ301.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 308,099 376,005 0.00 % รายงานไม่ครบ 5,727 784 0.00 % รายงานไม่ครบ