สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม)282,293.44298,490.00-5.7 %ไม่ผ่าน4,712.903,321.9629.5 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)109,718.8497,052.0011.5 %ไม่ผ่าน2,061.445,712.40-177.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)249,012.06529,528.00-112.7 %ไม่ผ่าน4,050.032,825.7830.2 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)99,732.096,434.0093.5 %ผ่าน1,553.62362.4576.7 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)69,319.4029,479.0057.5 %ผ่าน1,257.01826.6534.2 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.รวป.สป.)109,340.4923,961.0078.1 %ผ่าน1,964.822,685.18-36.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)70,889.0311,085.0084.4 %ผ่าน1,286.22295.6077.0 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)169,197.5538,019.6077.5 %ผ่าน21,927.85323.7598.5 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)50,601.6512,321.0075.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)297,696.13250,561.9415.8 %ไม่ผ่าน22,891.822,191.0590.4 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)72,938.7229,839.0059.1 %ผ่าน1,257.01714.2743.2 %ผ่าน
รวม 1,580,739 1,326,771 16.07 % ไม่ผ่าน 62,963 19,259 69.41 % ผ่าน