สรุปผลประเมิน กองทัพเรือ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพเรือ 382,192.16277,000.0027.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
01สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)272,398.47361,000.00-32.5 %ไม่ผ่าน6,393.351,472.4077.0 %ผ่าน
02กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)134,412.2285,000.0036.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
03กรมข่าวทหารเรือ พื้นที่ จว.ระนอง (ขว.ทร.)64,425.1731,115.5051.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
04กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)118,573.8670,000.0041.0 %ผ่าน16,472.731,735.8589.5 %ผ่าน
05กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)59,279.3336,465.0038.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
06กองเรือยุทธการ (กร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ29,740.5110,460.1064.8 %ผ่าน
07ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)114,840.3786,310.0024.8 %ผ่าน7,278.542,599.0064.3 %ผ่าน
08ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)155,319.535,450.0096.5 %ผ่าน23,714.672,631.5588.9 %ผ่าน
09ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.3)72,580.6941,208.0043.2 %ผ่าน21,429.202,595.0087.9 %ผ่าน
10หน่วยบัญชการนาวิกโยธิน (นย.)890,062.38414,769.0653.4 %ผ่าน43,160.0831,838.5026.2 %ผ่าน
11หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)1,002,224.10648,585.2535.3 %ผ่าน37,175.8715,712.4057.7 %ผ่าน
12ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)7,085,034.004,958,641.5030.0 %ผ่าน92,568.6128,055.4569.7 %ผ่าน
13ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)492,471.81360,417.0026.8 %ผ่าน26,584.092,622.2590.1 %ผ่าน
14กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.)170,766.1695,000.0044.4 %ผ่าน8,749.482,657.1569.6 %ผ่าน
15กรมอู่ทหารเรือ (อร.)165,011.67173,062.00-4.9 %ไม่ผ่าน22,724.562,540.0088.8 %ผ่าน
16กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ22,950.65547.5597.6 %ผ่าน
17กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)68,144.0237,000.0045.7 %ผ่าน1,939.89774.0060.1 %ผ่าน
18กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)433,310.81340,187.0021.5 %ผ่าน26,788.1910,192.2562.0 %ผ่าน
19กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.)89,035.8275,000.0015.8 %ไม่ผ่าน21,726.51315.3098.5 %ผ่าน
20กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)2,399,969.501,832,648.0023.6 %ผ่าน10,842.033,078.5571.6 %ผ่าน
21กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)1,656,250.80113,521.0093.1 %ผ่าน60,032.0033,186.3044.7 %ผ่าน
22กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)141,487.3883,621.0040.9 %ผ่าน4,469.202,589.9042.1 %ผ่าน
23กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)85,636.2146,000.0046.3 %ผ่าน7,667.052,997.6060.9 %ผ่าน
24กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)104,510.8852,000.0050.2 %ผ่าน21,340.7690.8599.6 %ผ่าน
25กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)324,198.59207,764.4535.9 %ผ่าน27,919.057,093.0074.6 %ผ่าน
26โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)373,418.72263,300.0029.5 %ผ่าน12,388.754,822.5061.1 %ผ่าน
27กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปช.จต.)158,464.52102,603.5735.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
28หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)153,111.30134,291.7012.3 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
29กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.)47,825.3016,094.3866.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
30กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (กทบ.กร.)91,842.5744,000.0052.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
31กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.)91,287.2223,844.0073.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
32หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)77,794.5257,268.2026.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
33ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 (ฐท.สข.ทรภ.2)86,985.3444,490.0048.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
34ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ฐท.พง.ทรภ.3)299,062.69345,118.00-15.4 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
35กรมทหารราบที่ 2กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.2 พล.นย.)219,536.3490,540.0058.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
36กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.3 พล.นย.)138,059.80148,792.50-7.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
37กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน317,815.94217,440.0031.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
38กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน118,221.4132,592.0072.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
39อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.)1,143,731.50909,000.0020.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
40อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.)1,691,442.90999,928.0040.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
41โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ1,690,957.901,230,216.0027.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
รวม 23,181,694 15,091,283 34.90 % ผ่าน 554,056 170,607 69.21 % ผ่าน