สรุปผลประเมิน กองทัพอากาศ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพอากาศ5,982,511.505,013,333.5016.2 %ไม่ผ่าน65,770.5765,495.000.4 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ690,489.13839,999.69-21.7 %ไม่ผ่าน24,626.2515,352.0037.7 %ผ่าน
กองบิน 11,358,802.40511,710.7262.3 %ผ่าน9,986.687,704.3022.9 %ผ่าน
กองบิน 2312,088.41499,690.03-60.1 %ไม่ผ่าน6,737.603,735.3044.6 %ผ่าน
กองบิน 21367,571.94262,021.0928.7 %ผ่าน7,521.696,075.3519.2 %ไม่ผ่าน
กองบิน 23428,999.13383,852.0910.5 %ไม่ผ่าน10,988.355,755.0047.6 %ผ่าน
กองบิน 3128,613.19121,800.005.3 %ไม่ผ่าน4,708.674,333.558.0 %ไม่ผ่าน
กองบิน 4497,654.38621,880.50-25.0 %ไม่ผ่าน9,280.379,121.001.7 %ไม่ผ่าน
กองบิน 41290,482.34236,835.2718.5 %ไม่ผ่าน8,159.854,215.6048.3 %ผ่าน
กองบิน 46231,735.53158,043.8331.8 %ผ่าน3,524.482,777.5021.2 %ผ่าน
กองบิน 5330,376.63117,085.0164.6 %ผ่าน3,280.60586.5582.1 %ผ่าน
กองบิน 56730,031.63211,231.3371.1 %ผ่าน9,984.776,269.0037.2 %ผ่าน
กองบิน 7615,265.63369,900.0039.9 %ผ่าน8,500.116,513.0023.4 %ผ่าน
โรงเรียนการบิน428,370.81475,724.66-11.1 %ไม่ผ่าน17,285.439,737.5043.7 %ผ่าน
รวม 12,392,993 9,823,108 20.74 % ผ่าน 190,355 147,671 22.42 % ผ่าน