สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข541,521.69581,040.00-7.3 %ไม่ผ่าน3,695.013,714.56-0.5 %ไม่ผ่าน
รวม 541,522 581,040 -7.30 % ไม่ผ่าน 3,695 3,715 -0.53 % ไม่ผ่าน