สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 352,660.5987,310.4075.2 %ผ่าน1,486.21846.3243.1 %ผ่าน
รวม 352,661 87,310 75.24 % ผ่าน 1,486 846 43.06 % ผ่าน