สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง104,552.59112,871.00-8.0 %ไม่ผ่าน1,800.79441.3575.5 %ผ่าน
รวม 104,553 112,871 -7.96 % ไม่ผ่าน 1,801 441 75.49 % ผ่าน