สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์49,157,540.001,152,000.0097.7 %ผ่าน15,130.751,540.5189.8 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย17,831.4123,151.64-29.8 %ไม่ผ่าน3,316.23344.1989.6 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต12,665.9413,942.96-10.1 %ไม่ผ่าน791.67311.8760.6 %ผ่าน
รวม 49,188,036 1,189,095 97.58 % ผ่าน 19,239 2,197 88.58 % ผ่าน