สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 221,723.56212,000.004.4 %ไม่ผ่าน2,402.981,289.3346.3 %ผ่าน
รวม 221,724 212,000 4.39 % ไม่ผ่าน 2,403 1,289 46.34 % ผ่าน