สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอนามัย 201,407.38176,000.0012.6 %ไม่ผ่าน3,582.661,243.0965.3 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง72,357.1647,000.0035.0 %ผ่าน417.50302.0527.7 %ผ่าน
รวม 273,765 223,000 18.54 % ไม่ผ่าน 4,000 1,545 61.37 % ผ่าน