สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา280,739.66220,000.0021.6 %ผ่าน4,083.742,544.1337.7 %ผ่าน
รวม 280,740 220,000 21.64 % ผ่าน 4,084 2,544 37.70 % ผ่าน