สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม116,988.9489,281.0023.7 %ผ่าน1,616.53272.5583.1 %ผ่าน
รวม 116,989 89,281 23.68 % ผ่าน 1,617 273 83.14 % ผ่าน