สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 107,657.4887,000.0019.2 %ไม่ผ่าน2,092.90250.8888.0 %ผ่าน
รวม 107,657 87,000 19.19 % ไม่ผ่าน 2,093 251 88.01 % ผ่าน