สรุปผลประเมิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่88,131.0495,614.00-8.5 %ไม่ผ่าน1,560.36282.1581.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก2,257.702,592.00-14.8 %ไม่ผ่าน1,013.29294.3671.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต2,294.043,738.00-62.9 %ไม่ผ่าน474.60382.3719.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา2,411.053,346.00-38.8 %ไม่ผ่าน1,037.89492.6152.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี2,113.682,703.00-27.9 %ไม่ผ่าน238.14201.2215.5 %ไม่ผ่าน
รวม 97,208 107,993 -11.10 % ไม่ผ่าน 4,324 1,653 61.78 % ผ่าน