สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 58,754.5539,000.0033.6 %ผ่าน1,066.02269.2574.7 %ผ่าน
รวม 58,755 39,000 33.62 % ผ่าน 1,066 269 74.74 % ผ่าน