สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน80,474.6460,000.0025.4 %ผ่าน1,472.72178.8087.9 %ผ่าน
รวม 80,475 60,000 25.44 % ผ่าน 1,473 179 87.86 % ผ่าน