สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธนารักษ์122,972.26123,354.80-0.3 %ไม่ผ่าน2,196.26740.6166.3 %ผ่าน
กองกษาปณ์75,924.4533,242.0056.2 %ผ่าน7,334.11671.3890.8 %ผ่าน
กองบริหารเงินตรา11,160.716,490.0041.8 %ผ่าน1,455.40294.2679.8 %ผ่าน
กองประเมินราคาทรัพย์สิน18,131.8049,000.00-170.2 %ไม่ผ่าน2,931.49112.3196.2 %ผ่าน
กองส่งเสริมเเละพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ11,874.145,520.0053.5 %ผ่าน1,436.63270.0081.2 %ผ่าน
รวม 240,063 217,607 9.35 % ไม่ผ่าน 15,354 2,089 86.40 % ผ่าน