สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ222,210.19113,159.5049.1 %ผ่าน2,205.251,263.0042.7 %ผ่าน
รวม 222,210 113,160 49.08 % ผ่าน 2,205 1,263 42.73 % ผ่าน