สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ118,416.95135,637.00-14.5 %ไม่ผ่าน1,672.71472.6771.7 %ผ่าน
รวม 118,417 135,637 -14.54 % ไม่ผ่าน 1,673 473 71.74 % ผ่าน