สรุปผลประเมิน กรมบัญชีกลาง เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบัญชีกลาง366,673.13231,838.0036.8 %ผ่าน6,683.52430.7893.6 %ผ่าน
รวม 366,673 231,838 36.77 % ผ่าน 6,684 431 93.55 % ผ่าน