สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพากร 364,359.78367,391.59-0.8 %ไม่ผ่าน5,613.941,908.0766.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,009.09297.1985.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 217,946.6011,358.0036.7 %ผ่าน1,270.41457.1764.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 332,648.2543,959.00-34.6 %ไม่ผ่าน1,613.54593.0363.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 111,390.4618,741.00-64.5 %ไม่ผ่าน793.24114.1485.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1015,652.5435,571.00-127.3 %ไม่ผ่าน944.89226.0076.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1121,846.2214,378.4834.2 %ผ่าน798.92265.0066.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1212,857.6314,300.60-11.2 %ไม่ผ่าน753.90112.0085.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1369,332.6428,812.1058.4 %ผ่าน925.20203.2278.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1413,144.8716,795.90-27.8 %ไม่ผ่าน852.57304.0064.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 12,896.298,594.6033.4 %ผ่าน877.26224.0074.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 169,949.7710,145.00-2.0 %ไม่ผ่าน685.47188.0072.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1710,809.642,207.8079.6 %ผ่าน728.99226.0069.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1817,476.1822,000.00-25.9 %ไม่ผ่าน788.3574.0090.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1914,847.9735,378.20-138.3 %ไม่ผ่าน962.45300.0068.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 212,504.1715,765.56-26.1 %ไม่ผ่าน700.96228.0067.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2012,176.6522,592.00-85.5 %ไม่ผ่าน744.49108.4085.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2119,751.3338,070.90-92.8 %ไม่ผ่าน1,251.89532.0057.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,009.87169.7383.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2313,437.4413,285.001.1 %ไม่ผ่าน850.79363.3157.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2417,878.4219,711.81-10.3 %ไม่ผ่าน847.30288.5066.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2516,778.0725,525.00-52.1 %ไม่ผ่าน814.29432.8146.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,390.427,617.0056.2 %ผ่าน1,205.94376.0068.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2719,263.9623,540.00-22.2 %ไม่ผ่าน1,149.03342.0070.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2820,700.4128,000.00-35.3 %ไม่ผ่าน1,036.43281.5072.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2911,476.8619,759.00-72.2 %ไม่ผ่าน639.36206.0767.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 333,379.0714,789.6055.7 %ผ่าน2,382.71306.6187.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3016,825.6719,079.00-13.4 %ไม่ผ่าน908.30280.2569.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 421,289.6521,703.00-1.9 %ไม่ผ่าน1,001.42152.0084.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 517,038.8021,438.80-25.8 %ไม่ผ่าน976.67191.9080.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 619,405.7333,552.70-72.9 %ไม่ผ่าน922.16188.0079.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 717,411.1514,316.0017.8 %ไม่ผ่าน1,087.45338.2568.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 822,854.3616,685.0427.0 %ผ่าน1,248.94528.0057.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 915,730.0714,000.0011.0 %ไม่ผ่าน951.00264.0072.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 11,874.434,190.44-123.6 %ไม่ผ่าน94.7933.2564.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 23,621.074,215.00-16.4 %ไม่ผ่าน90.4642.7552.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน2,757.875,117.70-85.6 %ไม่ผ่าน110.491.9098.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง1,699.632,470.00-45.3 %ไม่ผ่าน74.7340.0046.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง2,664.555,651.00-112.1 %ไม่ผ่าน144.7576.0047.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน106.2871.1433.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน2,567.583,315.00-29.1 %ไม่ผ่าน122.1638.0068.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 12,152.354,126.00-91.7 %ไม่ผ่าน94.5357.0039.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 21,567.162,518.80-60.7 %ไม่ผ่าน83.2347.5042.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย1,986.342,565.00-29.1 %ไม่ผ่าน112.3347.5057.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่2,382.922,985.00-25.3 %ไม่ผ่าน124.2976.0038.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ2,625.348,188.80-211.9 %ไม่ผ่าน141.96104.5026.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน2,811.013,516.20-25.1 %ไม่ผ่าน116.0976.0034.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน2,580.934,102.20-58.9 %ไม่ผ่าน139.59107.8422.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม2,034.131,470.0027.7 %ผ่าน110.9473.7633.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค1,994.181,300.0034.8 %ผ่าน108.4349.4054.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ3,088.656,976.20-125.9 %ไม่ผ่าน102.0138.0062.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา2,534.581,274.0049.7 %ผ่าน122.3938.0069.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด2,232.776,211.00-178.2 %ไม่ผ่าน92.0176.0017.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 12,150.115,400.00-151.1 %ไม่ผ่าน82.221.0098.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 22,551.148,477.00-232.3 %ไม่ผ่าน78.9834.5656.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 32,395.391,240.0048.2 %ผ่าน91.8973.1420.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม3,536.874,726.80-33.6 %ไม่ผ่าน124.7976.0039.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 11,835.93854.4453.5 %ผ่าน141.7849.4065.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 22,199.955,019.00-128.1 %ไม่ผ่าน209.5669.1167.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ2,834.331,993.0029.7 %ผ่าน117.3838.0067.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 12,498.103,189.00-27.7 %ไม่ผ่าน63.9242.5533.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน78.520.9598.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน101.201.0099.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง2,289.855,433.00-137.3 %ไม่ผ่าน78.1595.00-21.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน69.8738.7944.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 21,547.931,796.20-16.0 %ไม่ผ่าน55.9836.8834.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ1,720.942,274.00-32.1 %ไม่ผ่าน95.130.9599.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี2,289.075,675.00-147.9 %ไม่ผ่าน121.7547.5061.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน250.7974.8770.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 12,999.053,592.00-19.8 %ไม่ผ่าน84.892.8596.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 21,559.311,060.0032.0 %ผ่าน70.370.9598.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน97.4928.5070.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง2,006.355,601.20-179.2 %ไม่ผ่าน94.7195.00-0.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว2,389.342,396.00-0.3 %ไม่ผ่าน113.3457.6049.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน132.8738.0071.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา3,032.845,874.00-93.7 %ไม่ผ่าน96.4928.7970.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง2,472.353,535.00-43.0 %ไม่ผ่าน104.5476.0027.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์1,711.782,423.00-41.5 %ไม่ผ่าน74.1042.7542.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร2,650.465,145.84-94.1 %ไม่ผ่าน125.2076.0039.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม2,690.383,520.00-30.8 %ไม่ผ่าน134.8195.0029.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก1,895.712,915.00-53.8 %ไม่ผ่าน101.0295.006.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน128.6277.9039.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 12,840.443,348.00-17.9 %ไม่ผ่าน106.0076.0028.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 23,861.373,729.203.4 %ไม่ผ่าน85.5338.0055.6 %ผ่าน
รวม 1,051,586 1,158,473 -10.16 % ไม่ผ่าน 44,751 13,672 69.45 % ผ่าน