สรุปผลประเมิน กรมศุลกากร เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศุลกากร613,843.06570,353.007.1 %ไม่ผ่าน10,820.247,585.9329.9 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 613,843 570,353 7.08 % ไม่ผ่าน 10,820 7,586 29.89 % ผ่าน