สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 62,515.1121,492.8965.6 %ผ่าน1,218.81172.9185.8 %ผ่าน
รวม 62,515 21,493 65.62 % ผ่าน 1,219 173 85.81 % ผ่าน