สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 63,198.038,907.4085.9 %ผ่าน1,182.86301.9074.5 %ผ่าน
รวม 63,198 8,907 85.91 % ผ่าน 1,183 302 74.48 % ผ่าน