สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงบประมาณ205,177.1976,000.0063.0 %ผ่าน3,735.451,207.1667.7 %ผ่าน
รวม 205,177 76,000 62.96 % ผ่าน 3,735 1,207 67.68 % ผ่าน