สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพสามิต218,922.16396,000.00-80.9 %ไม่ผ่าน3,486.044,952.27-42.1 %ไม่ผ่าน
รวม 218,922 396,000 -80.89 % ไม่ผ่าน 3,486 4,952 -42.06 % ไม่ผ่าน