สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 187,712.4570,613.0062.4 %ผ่าน1,742.36421.2675.8 %ผ่าน
รวม 187,712 70,613 62.38 % ผ่าน 1,742 421 75.82 % ผ่าน