สรุปผลประเมิน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ73,221.5832,000.0056.3 %ผ่าน978.38159.8883.7 %ผ่าน
รวม 73,222 32,000 56.30 % ผ่าน 978 160 83.66 % ผ่าน