สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน224,971.94113,000.0049.8 %ผ่าน2,796.21916.9667.2 %ผ่าน
รวม 224,972 113,000 49.77 % ผ่าน 2,796 917 67.21 % ผ่าน