สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพลศึกษา223,275.72250,656.00-12.3 %ไม่ผ่าน1,425.54482.8066.1 %ผ่าน
รวม 223,276 250,656 -12.26 % ไม่ผ่าน 1,426 483 66.13 % ผ่าน