สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการข้าว133,141.13113,482.0014.8 %ไม่ผ่าน2,122.113,761.95-77.3 %ไม่ผ่าน
รวม 133,141 113,482 14.77 % ไม่ผ่าน 2,122 3,762 -77.27 % ไม่ผ่าน