สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์164,418.27128,741.8021.7 %ผ่าน2,207.491,654.5225.0 %ผ่าน
รวม 164,418 128,742 21.70 % ผ่าน 2,207 1,655 25.05 % ผ่าน