สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ190,364.44162,400.0014.7 %ไม่ผ่าน3,402.90650.8180.9 %ผ่าน
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์3,452.963,363.002.6 %ไม่ผ่าน423.82255.7339.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี1,703.611,475.9713.4 %ไม่ผ่าน382.97194.4749.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง1,926.591,850.394.0 %ไม่ผ่าน5,460.47161.5097.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์1,827.211,433.0021.6 %ผ่าน230.42141.2338.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,061.372,003.6034.6 %ผ่าน493.6728.5494.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,858.80500.6089.7 %ผ่าน621.53127.0079.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น8,627.512,712.0068.6 %ผ่าน824.7750.4093.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว1,944.721,824.006.2 %ไม่ผ่าน389.78187.5451.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง2,375.892,815.87-18.5 %ไม่ผ่าน249.1997.3660.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,048.912,878.84-40.5 %ไม่ผ่าน231.90180.7122.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี1,939.403,045.00-57.0 %ไม่ผ่าน298.55251.7515.7 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,313.482,480.0025.2 %ผ่าน469.87122.8973.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,487.872,516.00-1.1 %ไม่ผ่าน248.53189.6323.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี1,876.352,348.00-25.1 %ไม่ผ่าน390.95236.4039.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี1,914.093,826.00-99.9 %ไม่ผ่าน458.60112.8375.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,201.243,136.0025.4 %ผ่าน543.15139.2574.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา2,582.932,002.0022.5 %ผ่าน385.81242.1337.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร4,128.642,628.0036.3 %ผ่าน530.04181.0365.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,449.244,140.38-20.0 %ไม่ผ่าน969.5076.1392.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา2,313.801,526.8034.0 %ผ่าน505.43390.6022.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา1,968.041,109.0343.6 %ผ่าน280.48352.90-25.8 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1,850.331,847.000.2 %ไม่ผ่าน261.42202.5822.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,163.852,915.00-34.7 %ไม่ผ่าน285.37322.25-12.9 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา1,998.57475.0076.2 %ผ่าน394.26377.084.4 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์1,901.083,693.00-94.3 %ไม่ผ่าน417.09128.7069.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง1,835.913,188.37-73.7 %ไม่ผ่าน346.77247.0028.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี2,251.151,630.0027.6 %ผ่าน393.05180.2454.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี1,594.18960.0039.8 %ผ่าน192.4295.0050.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,189.905,065.30-58.8 %ไม่ผ่าน421.09237.0043.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล2,123.703,774.00-77.7 %ไม่ผ่าน359.84200.6644.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2,381.352,997.00-25.9 %ไม่ผ่าน256.69123.5051.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,605.562,695.0041.5 %ผ่าน250.24437.95-75.0 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,260.393,576.00-9.7 %ไม่ผ่าน393.69207.7447.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี2,517.912,585.00-2.7 %ไม่ผ่าน250.7098.1460.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี1,932.072,070.00-7.1 %ไม่ผ่าน206.6270.9265.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,267.642,676.00-18.0 %ไม่ผ่าน1,495.63191.1087.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,195.923,916.00-78.3 %ไม่ผ่าน470.57241.0448.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,728.971,181.0031.7 %ผ่าน260.64248.154.8 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์2,201.161,412.5035.8 %ผ่าน259.1156.6078.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ 34,688.422,442.0193.0 %ผ่าน457.00523.23-14.5 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส1,311.752,384.00-81.7 %ไม่ผ่าน199.77110.4644.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส2,103.491,029.0051.1 %ผ่าน458.71232.7549.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,214.204,391.74-98.3 %ไม่ผ่าน272.93124.7854.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,294.312,829.7214.1 %ไม่ผ่าน757.07198.5573.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร1,835.482,380.80-29.7 %ไม่ผ่าน440.34233.0847.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,414.332,829.8947.7 %ผ่าน900.39285.0068.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,546.777,671.11-1.6 %ไม่ผ่าน1,275.54443.7865.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก2,755.583,054.00-10.8 %ไม่ผ่าน583.05155.2873.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน2,826.862,241.0020.7 %ผ่าน405.29411.27-1.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,090.22532.0074.5 %ผ่าน401.3156.3386.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก2,372.922,305.002.9 %ไม่ผ่าน466.6756.3187.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี1,676.442,182.50-30.2 %ไม่ผ่าน347.50110.8468.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์1,357.172,587.50-90.7 %ไม่ผ่าน380.50294.6922.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่2,284.431,192.0047.8 %ผ่าน372.73177.5652.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,503.821,097.0068.7 %ผ่าน819.06542.7033.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,210.463,170.47-43.4 %ไม่ผ่าน244.49234.524.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,184.602,001.478.4 %ไม่ผ่าน1,587.71207.1087.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน1,733.022,079.00-20.0 %ไม่ผ่าน316.34166.5147.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี1,865.061,122.0039.8 %ผ่าน213.0256.4973.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 18,997.4710,727.0043.5 %ผ่าน1,976.72311.8384.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,304.6331,260.35-6.7 %ไม่ผ่าน1,497.48373.2475.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 32,963.7024,671.8225.2 %ผ่าน2,235.49266.0088.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี19,316.4312,005.0037.9 %ผ่าน926.18473.8748.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,427.929,887.6039.8 %ผ่าน3,302.08228.0093.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์30,139.8914,341.0052.4 %ผ่าน2,480.10221.1891.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 9,754.629,978.00-2.3 %ไม่ผ่าน2,598.45493.8081.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช21,053.5513,652.5335.2 %ผ่าน3,091.37350.5688.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 19,274.3715,835.0017.8 %ไม่ผ่าน2,673.98502.0081.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน11,028.096,823.0738.1 %ผ่าน3,550.96341.9490.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 22,974.8015,103.5334.3 %ผ่าน1,434.40346.0175.9 %ผ่าน
รวม 610,872 472,478 22.66 % ผ่าน 61,374 16,566 73.01 % ผ่าน