สรุปผลประเมิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร333,077.63134,001.0059.8 %ผ่าน4,679.1912,835.35-174.3 %ไม่ผ่าน
รวม 333,078 134,001 59.77 % ผ่าน 4,679 12,835 -174.31 % ไม่ผ่าน