สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ104,850.8392,031.9812.2 %ไม่ผ่าน1,892.91728.0561.5 %ผ่าน
รวม 104,851 92,032 12.23 % ไม่ผ่าน 1,893 728 61.54 % ผ่าน