สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์170,167.13127,104.0025.3 %ผ่าน2,719.812,139.3021.3 %ผ่าน
รวม 170,167 127,104 25.31 % ผ่าน 2,720 2,139 21.34 % ผ่าน