สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมชลประทาน (สามเสน)584,905.00551,543.005.7 %ไม่ผ่าน10,773.063,193.9070.4 %ผ่าน
กรมชลประทานปากเกร็ด109,812.13326,019.00-196.9 %ไม่ผ่าน16,953.6938,802.70-128.9 %ไม่ผ่าน
รวม 694,717 877,562 -26.32 % ไม่ผ่าน 27,727 41,997 -51.47 % ไม่ผ่าน