สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์66,187.7936,490.0044.9 %ผ่าน1,281.73471.4963.2 %ผ่าน
รวม 66,188 36,490 44.87 % ผ่าน 1,282 471 63.21 % ผ่าน